Με μοναδική μας φιλοδοξία να αποτελέσει ο φορέας μας τον πραγματικό σύμβουλο της πολιτείας, με κοινωνική αναφορά και προοδευτικό πρόσημο καθώς και να αναδείξει και να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας, η παράταξή μας επιδιώκει μέσω της Κεντρικής Διοίκησης να αναδείξει και να προωθήσει:

1. Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους οικονομολόγους

Ο υπάρχων ασφαλιστικός νόμος προβλέπει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους επιστήμονες. Στην εν λόγω διάταξη εντάχθηκαν οι νέοι δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί, αφήνοντας τους νέους οικονομολόγους εκτός της ευεργετικής αυτής διάταξης.

Δυστυχώς, η ευρεία πλειοψηφία της απερχόμενης Κεντρικής Διοίκησης δεν ανέδειξε, δεν διεκδίκησε και δεν ενδιαφέρθηκε να ισχύουν και για τους νέους οικονομολόγους, οι παραπάνω ευεργετικές ρυθμίσεις.

Η νέα Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. πρέπει να προβεί σε όλες τις ενέργειες, ώστε να κατατεθεί τροπολογία σε σχετικό νομοσχέδιο που θα εισαχθεί στη Βουλή που να συμπεριλάβει τους νέους οικονομολόγους στις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

2. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στις οικονομικές καταστάσεις του Ο.Ε.Ε. εμφανίζονται μέλη με μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Κεντρική Διοίκηση δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε ενέργειες (πρόταση νομοθέτησης διάταξης) για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών, ώστε να μη συσσωρεύονται αυτές, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να μη μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να απομακρύνονται από την ενεργό συμμετοχή τους στο φορέα.

Προτείνουμε λοιπόν τη θεσμοθέτηση πάγιας ρύθμισης (στα πρότυπα των 120 δόσεων), όπως αυτή άλλωστε εφαρμόστηκε σε πλήθος φορέων του Δημοσίου (ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, δήμους κ.λ.π.).

3. Αναβάθμιση σεμιναρίων

Οι οικονομολόγοι βιώνουμε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, με διευρυμένες ευθύνες, που η ανάγκη για εκπαίδευση και επανεκπαίδευση είναι αναγκαία και επιτακτική.

Το Ο.Ε.Ε με ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης δεν κατάφερε να προσφέρει στα μέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες σε θέματα επιμόρφωσης, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να επιβαρύνονται για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια με σημαντικά ποσά.

Τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Ο.Ε.Ε. είναι αντικειμενικά υποβαθμισμένα, υποχρεώνοντας τους συναδέλφους να απευθύνονται σε ιδιώτες διοργανωτές σεμιναρίων.

Βασική μας επιδίωξη είναι η άμεση αναβάθμιση των σεμιναρίων που πραγματοποιεί το Ο.Ε.Ε., με την επικαιροποίηση και διεύρυνση του μητρώου εισηγητών, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της επανεκπαίδευσης των μελών (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), και την εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων ώστε να καλύπτουν και άλλους οικονομικούς κλάδους.

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των συναδέλφων στα σεμινάρια του Ο.Ε.Ε. μπορεί να γίνει με:
➢ Διευρυμένη θεματολογία,
➢ Εγκυρότητα & Αξιοπιστία.

4. E-Learning

Με βάση τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, προτείνουμε τη δημιουργία πλατφόρμας για την παροχή εκπαίδευσης μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεδιάσκεψης e-Learning.

Η συγκεκριμένη πρόταση θα δώσει κίνητρο σε περισσότερα μέλη να παρακολουθήσουν τις επιμορφωτικές δράσεις καθώς η εξ αποστάσεως παρακολούθηση προσφέρει αμεσότητα ευελιξία και ταχύτητα, στοιχεία απαραίτητα στους σύγχρονους επαγγελματικούς ρυθμούς.

5. Δημιουργία Ερευνητικού Γραφείου Ο.Ε.Ε.

Το Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να ανακτήσει το ρόλο του συμβούλου της Πολιτείας, που έχει αντικειμενικά απωλέσει, ώστε να μην χαρακτηρίζεται ως Οργανισμός που πιστοποιεί επαγγέλματα και παράγει γραφειοκρατία.

Αυτό θα το επιτύχει όταν αρχίσει να πραγματοποιεί οικονομικές μελέτες χρήσιμες στους φορείς και άμεσα αξιοποιήσιμες από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Προτείνουμε την άμεση δημιουργία ερευνητικού γραφείου στο Ο.Ε.Ε., το οποίο θα μπορεί να συνεργάζεται με εγχώρια Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και μέλη του φορέα.

6. Πρόγραμμα Bridge

Το ερευνητικό γραφείο, εκτός των άλλων, μπορεί να αποτελέσει τον ενδιάμεσο σύνδεσμο (Brain regain) μεταξύ ελληνικής κοινωνίας και νέων Ελλήνων επιστημόνων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν λόγω της κρίσης και επιθυμούν να επιστρέψουν, παρέχοντας άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την αγορά εργασίας αλλά και τα επενδυτικά προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν.

7. Επιστημονικά Περιοδικά Ο.Ε.Ε.

Διαπίστωση όλων είναι ότι την 3ετία που μας πέρασε, το Ο.Ε.Ε. συνέχισε να εκδίδει ένα περιοδικό χαμηλότερο των προσδοκιών του κλάδου, που το περιεχόμενό του εξαντλείται στην αναπαραγωγή κομματικών θέσεων χωρίς αναφορές στα προβλήματα της καθημερινότητας, τις νέες τάσεις στον οικονομικό κλάδο και τις αναγνωστικές αγωνίες των συναδέλφων.

Προτείνουμε την κατάργηση του υπάρχοντος περιοδικού και τη δημιουργία δύο νέων περιοδικών με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και θεματολογία.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε την έκδοση ενός περιοδικού που θα αναλύει και θα ερμηνεύει θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή, λογιστική, εργατική και φορολογική νομοθεσία (δημόσιου & ιδιωτικού τομέα) και ένα περιοδικό με ερευνητικό περιεχόμενο και θέματα που να άπτονται της οικονομικής επιστήμης.

Θα παρέχεται έτσι έγκυρη θεματική ενημέρωση των μελών του φορέα από επαγγελματίες ερευνητές και επιστήμονες καθιστώντας στη πράξη τα περιοδικά πηγή υψηλής κλαδικής ερευνητικής και επιστημονικής ενημέρωσης.

8. Διεθνοποίηση του Φορέα

Η παράταξή μας διεκδικεί τη διεθνοποίηση του Ο.Ε.Ε με στόχο την ευρεία συνεργασία με διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις οικονομολόγων, λογιστών και αναλυτών του εξωτερικού.

Η επαφή με επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού θα συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το Ο.Ε.Ε σε έναν ισάξιο συνομιλητή ο οποίος δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο εξωτερικό αλλά θα τις συνδιαμορφώνει με τους αντίστοιχους φορείς.

9. Παιδαγωγική-Εκπαιδευτική Επάρκεια

Σήμερα, πλήθος μελών μας στρέφεται επαγγελματικά στο τομέα της εκπαίδευσης (ή επανεκπαίδευσης). Η πλειοψηφία των οικονομικών Α.Ε.Ι. δεν παρέχουν την δυνατότητα πιστοποιημένου εισηγητή από τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών.

Στα πλαίσια αυτά διεκδικούμε τη θέσπιση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (σε συνεργασία με τα Υπουργείο Παιδείας) που να οδηγεί στη δυνατότητα λήψης της σχετικής πιστοποίησης.

Η δυνατότητα ύπαρξης νέων επαγγελματικών διεξόδων, όπως αυτός της εκπαίδευσης, δίνει νέα πνοή και ευκαιρίες στον κλάδο.

10. Επικαιροποίηση Εργασιών Λογιστή-Φοροτέχνη

Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες και τις επιθυμίες των συναδέλφων μας, θεωρούμε πως ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε λεπτομερή καταγραφή και περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιεί ένας λογιστής φοροτεχνικός.

Πλήρης επομένως ανάλυση των λογιστικών και φορολογικών εργασιών, της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και της κατάρτισης οικονομικών μελετών και στη συνέχεια ταξινόμηση αυτών ώστε να καθοριστεί ποιος δύναται να τις διεκπεραιώσει λαμβάνοντας ως γνώμονα το πτυχίο και τα έτη προϋπηρεσίας του.

Στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον οφείλουμε να προασπίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων μας λογιστών – φοροτεχνικών.

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία και εγκυρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από κανόνες δεοντολογίας.

11. Παροχή ψηφιακής υπογραφής στα μέλη

Με ευθύνη της απερχόμενης Διοίκησης δεν προχώρησαν οι διαδικασίες για την παροχή ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και την προστασία από κακόβουλες αλλά και ακούσιες αλλοιώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Είναι άμεση προτεραιότητα της παράταξής μας να προχωρήσουν οι διαδικασίες της ψηφιακής υπογραφής.

12. Συνεργασία Ο.Ε.Ε με τα Α.Ε.Ι της χώρας

Είναι χρέος όλων μας να επαναπροσδιορίσουμε τη συνεργασία μας με τα Α.Ε.Ι της χώρας για τη προώθηση της οικονομικής επιστήμης και την αναβάθμιση των σπουδών.

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών, όσων σχολών οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Ο.Ε.Ε. ή λαμβάνουν επαγγελματικά δικαιώματα από αυτό, ώστε σε δεύτερο χρόνο να επιβεβαιώσουμε ότι αυτοί οι απόφοιτοι καλύπτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο της οικονομικής επιστήμης.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει μέσω της Κεντρικής Διοίκησης να δημιουργήσουμε συνέργειες με τους φορείς της μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) για να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στη γνώση που παράγεται, καθώς οι ειδικότητες κατάρτισης των αποφοίτων αφορούν μέρος των οικονομολογικών και λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι συνέργειες θα πρέπει να αφορούν τόσο την πρακτική άσκηση που χρειάζονται οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω σχολών όσο και την προώθηση μελών του Ο.Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν στελεχιακό εκπαιδευτικό προσωπικό.

13. TAXISNET για Επαγγελματίες

Το Ο.Ε.Ε. θα πρέπει με παρεμβάσεις του να πείσει την πολιτεία αρχικά και την κοινωνία γενικότερα για την σπουδαιότητά του.

Μία τέτοια πρόταση θα μπορούσε να είναι ο διαχωρισμός του διαδικτυακού ιστότοπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από το TAXISNET.

Είναι συχνό το φαινόμενο την στιγμή που συνάδελφοι αγωνιούν να ολοκληρώσουν τις φοροτεχνικές εργασίες τους, ο ιστότοπος της ΑΑΔΕ να μην ανταποκρίνεται γιατί το σύστημα κατά το κοινώς λεγόμενο «έχει πέσει».

Το φαινόμενο αυτό πρέπει να σταματήσει με τη δημιουργία διπλού διαδικτυακού περιβάλλοντος, ώστε από την μια πλατφόρμα να πραγματοποιούνται οι εργασίες από τους επαγγελματίες λογιστές – φοροτέχνες και από την άλλη οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτεί η Πολιτεία από τους πολίτες.

14. Δημιουργία Γραφείου Διασύνδεσης

Στην εποχή όπου πλήθος μελών μας αναζητούν εργασία, θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία γραφείου διασύνδεσης με λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρούνται κατά αντικείμενο απασχόλησης οι νέες θέσεις εργασίας.

15. Mentoring

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την εισαγωγή του θεσμού του mentoring στο Ο.Ε.Ε, με τη δημιουργία σχετικής πλατφόρμας, από την οποία οι νέο εισερχόμενοι συνάδελφοι στην αγορά εργασίας θα λαμβάνουν πληροφορίες σταδιοδρομίας από παλαιότερους.


Οι παραπάνω προτάσεις, εκτός από τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας, την ρύθμιση και επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων, στοχεύουν στην επιστημονική αναβάθμιση του φορέα, τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, την μετεξέλιξή του σε σύγχρονο οργανισμό ανάπτυξης της οικονομικής επιστήμης και χρήσιμο εργαλείο της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας.

Με τις παραπάνω προτάσεις, το Ο.Ε.Ε θα αγκαλιάσει ξανά τα μέλη του, όπου αυτά και αν απασχολούνται, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές-φοροτέχνες και μελετητές, τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τους εργαζομένους στις ελεγκτικές εταιρείες καθώς και κάθε Οικονομολόγο που χρησιμοποιεί το πτυχίο του για βιοποριστικούς λόγους.

Η ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και των εισφορών που καλούνται να καταβάλουν οι συνάδελφοί μας, ώστε αυτές να χαρακτηρίζονται ανταποδοτικές και το επιμελητήριο βιώσιμο, προϋποθέτει ανατροπή της διαχειριστικής φιλοσοφίας που διέπει την πλειοψηφία των μελών της απερχόμενης Κεντρικής Διοίκησης και αντικατάστασή της με σύγχρονες επιλογές διαχείρισης τόσο των δαπανών όσο και της εύρεσης νέων πηγών εσόδων.

Οι ξεπερασμένες διαχειριστικές αντιλήψεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην περιθωριοποίηση του Ο.Ε.Ε. με μέλη φαντάσματα και αποδυναμωμένες δυνατότητες.