Η ΤτΕ καθιερώνει την πρακτική της εκ νέου υποβολής χρηματοικονομικών καταστάσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27/4/2020 ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 είναι η 30ή Νοεμβρίου 2020. Η υποχρέωση αυτή αφορά την εκ νέου υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν έτσι κι αλλιώς στο ΓΕΜΗ, σε νέα βάση, αυτήν της ΤτΕ. Ο Διοικητής της ΤτΕ παράτεινε την υποχρέωση αυτή, η …