Ποτέ και πουθενά

H 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Περιστατικά βίας κατά γυναικών συμβαίνουν καθημερινά, με τη βία να εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές όπως σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και λεκτική, φτάνοντας ορισμένες φορές μέχρι το σημείο της γυναικοκτονίας.

Ο εργασιακός χώρος στον οποίο οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και παρενόχληση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα αχαρτογράφητος.

Τί ακριβώς όμως συμβαίνει με τα περιστατικά εκείνα που αφορούν στην παρενόχληση των γυναικών στο περιβάλλον εργασίας στην Ελλάδα και τι θεσμικές ενέργειες πρέπει να αναληφθούν για την οριστική εξάλειψή τους;

Η ActionAid παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας «Δεν είναι αυτή η δουλειά μας», σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση που υφίστανται οι γυναίκες στον χώρο εργασίας τους.

Τα αποτελέσματα πραγματικά σοκάρουν, με το 85% των ερωτώμενων να δηλώνουν ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τους, αρκετές μάλιστα συστηματικά.

Κάποια βασικά πορίσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:Οι μισές γυναίκες έχουν παρενοχληθεί από συνάδελφο, το 1/4 περίπου αναφέρει ότι ο δράστης ήταν πελάτης, ενώ σε 1 στα 5 περιστατικά βίας εμπλέκεται ο διευθυντής/ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης εκδηλώνονται κυρίως στο χώρο του γραφείου, σε ποσοστό 56%.

Επιπρόσθετα, συχνά οι γυναίκες που έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί από την εργασία τους λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης κάνουν αιτήσεις για θέσεις με χαμηλότερο μισθό και περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο κοινωνικό αλλά και έντονα πολιτικό. Η πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να κλείνει τα μάτια της σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει άμεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε το παραπάνω φαινόμενο να εκλείψει και η ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας να εδραιωθεί.

Ως άμεσα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν προς αυτή τη κατεύθυνση, προτείνουμε:

  • Την ενίσχυση της εργατικής νομοθεσίας με στόχο τη διαμόρφωση ενός προοδευτικού και ολιστικού πλαισίου προστασίας που θα ενσωματώνει τις πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων και θα ενθαρρύνει την καταγγελία των περιστατικών χωρίς τον φόβο εκδικητικών απολύσεων.
  • Την άμεση υιοθέτηση του Ισπανικού μοντέλου αμοιβών, που στοχεύει στη συρρίκνωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να αποκαλύπτουν το σύστημα καθορισμού μισθοδοσίας και παροχών στους υπαλλήλους τους.
  • Την κοινοποίηση, από μεσαίες και μεγάλες εταιρίες, τετραετών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην εξισορρόπηση της αναλογίας γυναικών και ανδρών σε διευθυντικές θέσεις.
  • Τη σύσταση ειδικού, ξεχωριστού τμήματος της επιτροπής επιθεώρησης εργασίας που θα ερευνά καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.
  • Την πραγματοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Πανεπιστήμια με θέμα την καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι νέοι, μελλοντικοί πολίτες και εργαζόμενοι, την ανάγκη για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη σημασία του σεβασμού των γυναικών.

Ποτέ και πουθενά λοιπόν. Η έμφυλη βία στην εργασία δεν περιορίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Οι συνέπειες είναι προσωπικές, κοινωνικές και οικονομικές, ενώ τα θύματα εμφανίζουν συχνά πλήθος σωματικών και ψυχικών προβλημάτων, ιδιαίτερα όταν η παρενόχληση εκτείνεται στο χρόνο. Οφείλουμε να δράσουμε συνολικά σε θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο όχι μόνο για την αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά και για την ταυτόχρονη αλλαγή νοοτροπίας.