‘Εκαστος εφ’ ω ετάχθη!

Είναι κοινό μυστικό πια, πως το Προεδρείο της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας- Economic Chamber of Greece έχει απωλέσει την αποστολή του και η αποφασιστική του ισχύ εξαντλείται μόνο στην εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων ανάμεσα στις παρατάξεις που το στελεχώνουν.

Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της νοσηρής κατάστασης αποτέλεσε πρόσφατο περιστατικό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπου η Κ.Δ. αρνήθηκε τη συνδρομή της σε γεγονός υπεράσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του επιστημονικού μας φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ., της χρονικής περιόδου 2017-2019, του Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων, με ομόφωνη απόφαση, απέστειλε αναφορά στις αρμόδιες αρχές σχετιζόμενη με υπόθεση δημοσίου υπαλλήλου, η οποία φερόταν να ασκούσε παράλληλα το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού, χωρίς να έχει την άδεια που προβλέπεται από το νόμο.

Για την εν λόγω υπόθεση και για όλες τις ενέργειες που ανέλαβε το Δ.Σ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων, ήταν ενήμερος ο Πρόεδρος της Κ.Δ. καθώς και η διοικητική προϊσταμένη της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπως σαφέστατα προκύπτει από την από 30.09.2020 ανακεφαλαιωτική επιστολή των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. του 16ου Π.Τ. Ιονίων Νήσων, της περιόδου 2017-2019, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη της Κ.Δ..

Ο Πρόεδρος της Κ.Δ. κος Κόλλιας, αν και γνώριζε για το περιστατικό, τουλάχιστον από το 2018, ουδέποτε ενημέρωσε τα μέλη της Κ.Δ. ως είχε υποχρέωση να πράξει. Όταν ήρθε δε, εις γνώση της Κ.Δ., στις αρχές του 2020, από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, η παράταξη του κου Κόλλια, υποστήριξε πως δήθεν δεν γνώριζε για την εν λόγω υπόθεση και πως η διοίκηση του 16ου Π.Τ. δεν είχε ενημερώσει σχετικά την Κεντρική Υπηρεσία, σε μια προσπάθειά του να ενοχοποιήσει το Προεδρείο του 16ου Π.Τ. για τις ενέργειες που νομίμως ανέλαβε!

Και ενώ η υπόθεση έφθασε σε σημείο ώστε να ζητηθεί, στις 15.09.2020, από τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. του 16ου Π.Τ. προς την Κ.Δ. νομική υποστήριξη, η Κ.Δ. με κατά πλειοψηφία απόφαση αρνήθηκε, με την ανυπόστατη αιτιολογία ότι τα μέλη του Προεδρείου όταν ανέλαβαν ενέργειες για την υπεράσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των Λογιστικών Φοροτεχνικών, είχαν ιδιωτικά κίνητρα!

Απευθύνουμε δημόσια τα ερωτήματα που αβίαστα προκύπτουν και αφορούν το σύνολο των μελών του ΟΕΕ, καθώς για άλλη μια φορά η σιωπή του Προεδρείου είναι εκκωφαντική.

  • Αναρωτιόμαστε αν ο λόγος που ο κος Κόλλιας ουδέποτε ενημέρωσε την Κ.Δ. για την εν λόγω υπόθεση είναι ότι ο σύζυγος της εμπλεκομένης δημοσίας υπαλλήλου ήταν υποψήφιος στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2019, για την ανάδειξη μελών της Σ.Τ.Α. με τη συνεργαζόμενη προς αυτόν στο προεδρείο παράταξη, της Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων – ΠΔΣΟ.
  • Η καταστατική διάταξη του Ο.Ε.Ε. που αφορά την προάσπιση των επαγγελματικών και επιστημονικών συμφερόντων των συναδέλφων μας, οι διατάξεις του Κώδικα δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών και οι διατάξεις περί πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών μας εφαρμόζονται κατά το δοκούν και ισχύουν για όλους τους οικονομολόγους πλην αυτών που ανήκουν στις παρατάξεις της ΔΗΚΙΟ και ΠΔΣΟ;
  • Έχουν, όπως ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του ΠΔ225/1986, οι Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων τη δυνατότητα να επιλαμβάνονται των τοπικών ζητημάτων που άπτονται των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας και να επικοινωνούν απευθείας, χωρίς την έγκριση της Κεντρικής Διοίκησης με τις δικαστικές και τις λοιπές αρχές του τόπου;
  • Τι θα έπρατταν, ή τι έχουν πράξει σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα Δ.Σ. Περιφερειακών Τμημάτων «φιλικά διακείμενα» στον κ. Κόλλια;
  • Ποιες είναι οι δεσμευτικές συμφωνίες με την ΠΔΣΟ που οδηγούν τον κύριο Κόλλια να συμπεριφέρεται ως κομματάρχης και όχι ως Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.;
  • Είναι σημαντικότερες οι ανίερες συμμαχίες μεταξύ ΔΗΚΙΟ και ΠΔΣΟ από την υπεράσπιση του επαγγέλματος του λογιστή;
  • Εκπροσωπεί ο κ. Πανίδης πράγματι την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και τα συμφέροντα των λογιστών;
  • Και τέλος, σχετίζεται το εν λόγω γεγονός με την αδυναμία συγκρότησης Δ.Σ. εδώ και περίπου ένα χρόνο στο 16ο Π.Τ. Ιονίων Νήσων;

Το μήνυμα που στέλνει η κεντρική διοίκηση είναι ξεκάθαρο και μικροκομματικό: κλείνετε τα μάτια, κάνετε πώς δεν βλέπετε, αν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια δεν θα έχετε καμία στήριξη (εκτός και αν είστε της παράταξης μας…).

Το ζήτημα όμως υπερβαίνει κατά πολύ το προφανές και πρόχειρο κουκούλωμα που επιχειρείται. Έχει να κάνει αφενός με την αυτονομία των Περιφερειακών Τμημάτων που την έχουν εκ του νόμου και αφετέρου την υπεράσπιση του θεσμού του ΟΕΕ, το οποίο ευτελίζεται και εκτίθεται από τις παραλείψεις του προεδρείου της κεντρικής διοίκησης σε θέματα δεοντολογίας και προστασίας των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το τελευταίο αφορά όλους τους επαγγελματίες συναδέλφους και κυρίως τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς!