“Σε πόλεμο με αόρατους εχθρούς οι λογιστές”

Tον άνισο πόλεμο με τους ορατούς και αόρατους εχθρούς, που βρίσκονται οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί επισημαίνουν ΟΕΕ/ΤΑΚ και σύλλογοι Οικονομολόγων και Λογιστών – Φοροτεχνικών Ανατολικής Κρήτης.

Με επιστολή τους η Διοίκηση του ΟΕΕ/ΣΑΚ και οι Σύλλογοι Οικονομολόγων και Λογιστών –Φοροτεχνικών Ανατολικής Κρήτης επισήμαναν στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας καθώς και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, ότι από την αρχή της υγειονομικής κρίσης οι Λογιστές –Φοροτεχνικοί, κλήθηκαν να αναλάβουν το βάρος όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων,αντιμετωπίζοντας σωρεία προβλημάτων και εμποδίων και από την ίδια την πολιτεία.

Παρουσίασαν αναλυτικά τις προτάσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων και τόνισαν ότι σε περίπτωση που οι προτάσεις τους δεν εισακουστούν, η αντίδραση δε θα περιοριστεί στα πλαίσια παραινέσεων, αλλά θα λάβει χαρακτήρα μαζικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

“Κύριοι Υπουργοί –κύριε Διοικητά,Οι Λογιστές -Φοροτεχνικοί βρίσκονται τους τελευταίους μήνες αντιμέτωποι με ορατούς και αόρατους εχθρούς, σε έναν άνισο πόλεμο που ήδη μετρούν τα πρώτα θύματα.Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης μέσα από 12 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και 659 Εγκυκλίους –Αποφάσεις, κλήθηκαν να αναλάβουν το βάρος όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων,αντιμετωπίζοντας σωρεία προβλημάτων και εμποδίων και από την ίδια την πολιτεία.

Πλέον οι ασφυκτικές προθεσμίες, οι ασάφειες, οι συνεχείς τροποποιήσεις,οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οι τεχνικές αδυναμίες των δεκάδων πλατφορμών, έχουν οδηγήσει έναν ολόκληρο κλάδο σε σωματική και ψυχική εξόντωση.Εκπροσωπώντας 3.500 Λογιστές –Φοροτεχνικούς στην Ανατολική Κρήτη το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, ο Σύλλογος Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, ο Σύλλογος Λογιστών Μεσσαράς και ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λασιθίου εκφράζουμε από κοινού την αγανάκτηση ενός ολόκληρου κλάδου και απαιτούμε:

  1. Παράταση των φορολογικών δηλώσεων κατ ́ ελάχιστο έως 15 Σεπτεμβρίου και καθορισμό ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τις λοιπές υποβολές,που θα λαμβάνει υπόψη τις έκτακτες υποχρεώσεις που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.
  2. Προώθηση Νομοθετικής Διάταξης που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα όπως ασθένεια, εγκυμοσύνη αλλά και θάνατο Λογιστή –Φοροτεχνικού, με παράταση του χρόνου υποβολής των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών του ίση προς το χρόνο ασθενείας και αναρρωτικής αδείας.Η εν λόγω ρύθμιση θα ισχύει για το πελατολόγιο του Λογιστή που έχει δηλωθεί στο Taxis.
  3. Δυνατότητα υποβολής διορθωτικών δηλώσεων για όλα τα μέτρα που αφορούν τον COVID-19, χωρίς πρόστιμα.
  4. Για το διάστημα από 1/3/2020 έως 31/12/2020τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΥΔ –Ν. 4174/2013).
  5. Έναρξη της λειτουργίας ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων, μέσω της πλατφόρμας my Data, από 1/1/2021, χωρίς υποχρέωση αναδρομικών διαβιβάσεων δεδομένων για το 2020.
  6. Από μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων.
  7. Καθιέρωση ελάχιστου ενδεικτικού κόστους για το σύνολο των εργασιών που διεκπεραιώνουν οι Λογιστές –Φοροτεχνικοί.Παράλληλα ζητάμε την έναρξη ενός ειλικρινούς -ανοικτού διαλόγου μεταξύ Οικονομικού Επιμελητηρίου, Συλλόγων Λογιστών και Πολιτείας με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Λογιστή -Φοροτεχνικού. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να κατανοήσει ότι η οικονομική και φορολογική πολιτική του Κράτους διεκπεραιώνεται μέσα από τις εργασίες του Λογιστή και ο σεβασμός στο έργο του είναι το ελάχιστο που απαιτείται.

Η παρούσα επιστολή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια κατανόησης και επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Θέλουμε να καταστεί σαφές ότι σε περίπτωση που οι προτάσεις μας δεν εισακουστούν, η αντίδραση δε θα περιοριστεί στα πλαίσια παραινέσεων, αλλά θα λάβει χαρακτήρα μαζικών κινητοποιήσεων.”