Το χρονοδιάγραμμα για το Mydata είναι ανέφικτο!

Με την Α.1138/2020, κοινή απόφαση της Α.Α.Δ.Ε και του Υπουργού Οικονομικών, δημιουργούνται σωρεία προβλημάτων για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και για τον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών.

Η απόφαση ορίζει σαν έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας Mydata την 01.10.2020, δηλαδή ένα ανέφικτο χρονοδιάγραμμα 3 μηνών για την προσαρμογή των εφαρμογών λογισμικού των λογιστηρίων στις απαιτήσεις διαβίβασης δεδομένων του Mydata.

Ενδεικτικά, για το μέγεθος του προβλήματος προσαρμογής να αναφέρουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για τα διαβιβαζόμενα παραστατικά (ο οδηγός επιχειρησιακής ανάλυσης παραστατικών Α.Α.Δ.Ε) είναι 300 σελίδες! Όλα αυτά ενώ η πλατφόρμα Mydata δεν είναι διαθέσιμη για δοκιμαστική λειτουργία μέχρι σήμερα.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε., με μια ακατανόητη κίνηση και με υποχρέωση αναδρομικής αποστολής των παραστατικών εσόδων-εξόδων της περιόδου Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 31/12/2020, απαιτούν στην ουσία την αναδρομική ισχύ του Mydata από 1/1/2020. Επισημαίνεται ότι, η διαβίβαση ήδη καταχωρημένων δεδομένων με βάση μεταγενέστερες προδιαγραφές, είναι χρονοβόρα ως διαδικασία, καθόσον πρέπει να επαναληφθεί μέρος εργασιών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, γεγονός που αυξάνει τον ήδη επιβαρυμένο όγκο εργασιών των λογιστηρίων.

Για τους λόγους αυτούς, η αναδρομική ισχύς του Mydata από 1/1/2020 πρέπει να ανακληθεί άμεσα.

Η Α.1138/2020 παραβιάζει επίσης κατάφωρα τις προθεσμίες ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων, όπως έχουν τεθεί με το άρθρο 6 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ), καθώς ζητείται η διαβίβαση των εσόδων των τηρούντων σε διπλογραφικό σύστημα αλλά και των τηρούντων σε απλογραφικό σύστημα βιβλίων σε μηνιαία βάση, μέχρι την 20η μέρα του επόμενου μήνα.

Σαν να μην ήταν αυτό αρκετό από 1/1/2021 ζητείται η διαβίβαση των χειρόγραφων ΑΠΥ-ΑΛΠ λιανικής στο Mydata αναλυτικά μία προς μία, ενώ τα ΕΛΠ επιτρέπουν την συγκεντρωτική εγγραφή τους στα λογιστικά αρχεία.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την απαίτηση μέσα σε 30 μέρες, να αντικατασταθούν χωρίς κανένα παρεχόμενο κίνητρο απ’ την πολιτεία χιλιάδες παλαιές Ταμειακές μηχανές η να αναβαθμιστούν προκειμένου να διασυνδεθούν με την Α.Α.Δ.Ε. για τη διαβίβαση των δεδομένων τους.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και περαιτέρω ύφεσης το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλουν τις επιχειρήσεις σε σωρεία δαπανών, τους λογιστές-φοροτεχνικούς καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους σε νέα ταλαιπωρία, επιβάλλοντας, εκβιαστικά, στους απλήρωτους επαγγελματίες ένα αντιαναπτυξιακό-γραφειοκρατικό πλαίσιο, που διαφημίζεται ως «ψηφιακή μεταρρύθμιση», ενώ κανένας εκ των αρμοδίων δεν ασχολείται με, τις κλειστές επιχειρήσεις και τις ανεξόφλητες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις αυτών.Η πολιτεία οφείλει να δει κατάματα τη πραγματικότητα και τις ανάγκες που επιβάλλει η οικονομική συγκυρία και να εγκαταλείψει τις επικοινωνιακού τύπου αναφορές.

Νέα μέτρα όπως η μείωση του χρόνου παραγραφής φορολογικών χρήσεων, οι υπερ-αποσβέσεις και η μείωση του χρόνου επιστροφής φόρων, από τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν αποκλειστικά και μόνο όσοι συμβληθούν με πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημιουργεί επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων.

Καλούμε τη Διοίκηση του φορέα να αναδείξει τα προβλήματα των συναδέλφων και να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις τους.Καλούμε τα μέλη μας και κάθε συνάδελφο λογιστή-φοροτέχνη να συμμετάσχει στη νέα διήμερη αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή