Αίτημα για Παρατάσεις Προθεσμιών Φορολογικών Υποχρεώσεων

Μετά από την έκτακτη υγειονομική κρίση που είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των λογιστών, καλούμε την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, να προβούν στις απαραίτητες παρακάτω παρατάσεις των σημαντικότερων ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων:

Δήλωση Φορολογίας Φυσικών Προσώπων:
Από 30/6 προτείνουμε να μεταφερθεί στις 30/9,

Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων:
Από 30/6 προτείνουμε να μεταφερθεί στις 30/9,

Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών:
Από 10/9 προτείνουμε να μεταφερθεί στις 11/11,

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9):
Από 31/5 προτείνουμε να μεταφερθεί στις 30/7.