Καλό σου ταξίδι Γρηγόρη

Με θλίψη μας γέμισε η είδηση για την απώλεια του συναδέλφου και συντρόφου μας, Γρηγόρη Χαντόλια.
Υπήρξε ένας ανιδιοτελής, συνεπής αγωνιστής, με ήθος και ακεραιότητα. Έδωσε το παρόν στην πρώτη γραμμή σε όλους τους επιμελητηριακούς αγώνες, για μια αξιοπρεπή θέση των οικονομολόγων σε μια δίκαιη και πιο ανθρώπινη κοινωνία.
Καλό σου ταξίδι Γρηγόρη.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και στους οικείους του.