Μέτρα Ανακούφισης Πολιτών και Επιχειρήσεων

Η επιδημία του Κορωνοϊου (Co-vid19) έχει αρχίσει ήδη να παραλύει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας και αναμένεται να προκληθεί ανυπολόγιστη ζημιά που θα πλήξει το σύνολο της κοινωνίας και ιδίως τα αδύναμα στρώματα.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για την οικονομική ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κάτω από αυτά τα δεδομένα προτείνουμε την άμεση εφαρμογή των κάτωθι:

1. Κεφάλαιο κίνησης μέσω άτοκων δανείων για την αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων σε επιχειρήσεις που πλήττονται, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου,
2. Μείωση προκαταβολής φόρου έως 50% για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
3. Αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να ξεπαγώσουν μεγάλα έργα υποδομής που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με προτεραιότητα αυτά να υλοποιηθούν στις περιφέρειες που έχουν πληγεί,
4. Εφαρμογή της Οδηγίας 2006/43 (rescue restructuring state aid) που επιτρέπει κρατική ενίσχυση σε προβληματικές επιχειρήσεις, λόγω του εκτάκτου της συγκυρίας,
5. Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που απουσιάζουν λόγω καραντίνας,
6. Πάγωμα δόσεων ρυθμίσεων σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες για 4 μήνες,
7. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιλογή ασφαλιστικής κλάσης,
8. Αναστολή επιβολής κυρώσεων κάθε εκπρόθεσμης δήλωσης που δεν παράγει βεβαιωμένο φόρο,
9. Παράταση χρόνου αποπληρωμής και υποβολής κάθε δήλωσης βεβαίωσης φορολογικού αντικειμένου για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές,
10. Καμία απόλυση να μην γίνεται δεκτή από επιθεώρηση εργασίας λόγω «Κορωνοϊου».

Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί μόνιμο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων (φυσικές καταστροφές, επιδημίες, κλπ) ώστε να μην φτάνουμε κάθε φορά στο παρά ένα εξαρτώμενοι της ευσπλαχνίας του κάθε υπουργού.