Δελτίο Τύπου 10-1-2020

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων έδωσαν την ελπίδα για αλλαγή νοοτροπίας, ηθών και διοίκησης στον φορέα μας.

Έχει έρθει η ώρα να μπει επιτέλους φραγμός στη μετατροπή του Επιμελητηρίου σε λέσχη δημοσίων σχέσεων και σε άνευρο γραφειοκρατικό μηχανισμό, που μονότονα καλύπτει και διαφημίζει νεοφιλελεύθερες συνταγές και ρυθμίσεις.

Τα μέλη του επιστημονικού μας φορέα μας καλούν να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά προχωρώντας σε συγκρότηση προοδευτικού μετώπου που θα ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση.

Καταθέτουμε δημόσια λοιπόν μία δέσμη προτάσεων-ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να συμφωνηθούν ως πλαίσιο δράσεων της νέας κεντρικής διοίκησης.
✓ Θέσπιση πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των μελών του φορέα.
Αναβάθμιση της ποιότητας των σεμιναρίων που προσφέρει ο φορέας στα μέλη του με
διευρυμένη θεματολογία και αξιοπιστία των εισηγητών.
✓ Δημιουργία πλατφόρμας για την παροχή εκπαίδευσης μέσω συστήματος σύγχρονης
τηλεδιάσκεψης e-Learning.
✓ Δημιουργία Ερευνητικού Γραφείου στο ΟΕΕ.
Επικαιροποίηση των εργασιών του Λογιστή-Φοροτέχνη και ταξινόμηση αυτών ώστε να
καθοριστεί ποιος δύναται να τις διεκπεραιώσει λαμβάνοντας ως γνώμονα το πτυχίο και τα έτη
προϋπηρεσίας του.
✓ Ολοκλήρωση της δράσης για παροχή ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του φορέα.
✓ Ανάπτυξη συνεργασίας του ΟΕΕ με τα Α.Ε.Ι. της χώρας.
✓ Συγκρότηση πρότασης προς την Α.Α.Δ.Ε. για δημιουργία διπλού διαδικτυακού περιβάλλοντος,
ένα για επαγγελματίες και ένα για τους πολίτες
✓ Δημιουργία πλατφόρμας Mentoring.
✓ Δημιουργία Γραφείου Διασύνδεσης εντός του ΟΕΕ.
✓ Θέσπιση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που να οδηγεί στη δυνατότητα λήψης
παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής πιστοποίησης.
✓ Συνεργασία του φορέα με διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις οικονομολόγων, λογιστών και
αναλυτών του εξωτερικού.
Έκδοση επιστημονικού και λογιστικού περιοδικού από το ΟΕΕ.
✓ Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Bridge με σκοπό την συμβολή του ΟΕΕ στο Brain regain.
✓ Έναρξη καμπάνιας με θεματολογία τις «Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους
οικονομολόγους»
, ως προμετωπίδα ανακοπής του Βrain drain στον κλάδο.

Παράλληλα, η νέα διοίκηση θα πρέπει:
να προσφύγει δικαστικά για να αποτρέψει την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των μελών μας με αυτά των αποφοίτων κολεγίων
,
✓ να αναμορφώσει τον τρόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και
✓ να προχωρήσει σε επανέλεγχο των εγγραφών νέων μελών της τελευταίας 6ετίας.

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα πρέπει να γίνει υπόθεση της νέας γενιάς Οικονομολόγων. Σ’ αυτά τα πλαίσια, η προοδευτική πλειοψηφία της νέας Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου πρέπει να εκπροσωπείται από νέα πρόσωπα που διαθέτουν το ήθος, την υπομονή και τη διάθεση να ενώσουν και που μέχρι χθες δεν είχαν διατελέσει μέλη της πλειοψηφίας της Κεντρικής Διοίκησης.

Τέλος, δηλώνουμε ότι το προοδευτικό κάλεσμά μας απευθύνεται συνολικά και ενιαία στα Περιφερειακά Τμήματα όπου υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης προοδευτικού προεδρείου, και συγκεκριμένα στο 1ο, 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 11ο, 14ο, 15ο και 16ο Περιφερειακό Τμήμα, και στη νέα Κεντρική Διοίκηση του φορέα.

Ο χρόνος υλοποίησης των παραπάνω προτάσεων θα πρέπει να είναι εντός 3τίας.

Από τη συντονιστική Γραμματεία
των Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας